Przejdź do treści

Leczenie
uzależnień

Jesteś zainteresowany?

Oferujemy pomoc?

 • osobom uzależnionym od alkoholu
 • osobom pijącym szkodliwie
 • osobom zaniepokojonym tym, że zbyt często sięgają po alkohol
 • osobom uzależnionym od narkotyków
 • osobom używającym szkodliwie narkotyków
 • osobom współuzależnionym
 • DDA – dorosłym dzieciom alkoholików
 • rodzinom osób uzależnionych od alkoholu, doświadczającym przemocy
 • osobom uzależnionym od innych używek

Proponujemy:

 • diagnozowanie uzależnienia i współuzależnienia
 • porady i konsultacje dla uzależnionych od alkoholu, narkotyków, pijących szkodliwie, zaniepokojonych tym, że zbyt często sięgają po alkohol
 • diagnozowanie i leczenie innych uzależnień
 • porady i konsultacje dla członków rodzin uzależnionych

Dlaczego korzystać z terapii?

Podstawowym celem jest zdobycie umiejętności życie bez środka uzależniającego, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego oraz nauczenie się rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych bez używek.

Pacjent zdobywa na terapii wiedzę na temat uzależnienia, objawów , przebiegu, ale również wpływu na wszystkie dziedziny życia i związane z tym konsekwencje.

Terapia pokazuje pacjentowi jak dokonać zmian, by żyć bez używki i że jest to możliwe. Zmiany w życiu powinny dotyczyć zarówno zachowań, postaw, przekonań, przyzwyczajeń jak i relacji międzyludzkich, sposobów reagowania, przeżywania i myślenia.

Poznaj specjalistów z tej dziedziny

Ewa Dołomisiewicz-Antolak

Lekarz, specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, ukończyła Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii, kurs Podstawy Systemowej Terapii Rodzin Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; szkolenie „Psychoterapia o orientacji poznawczo-behawioralnej z podstawami psychoterapii psychodynamicznej” II Klinikii Psychiatrii AM w Warszawie, kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, szkolenie „Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna metodą Przedłużonej Ekspozycji w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD)”. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii w nurcie analizy bioenergetycznej (Aleksandra Lowena) ( PSAB, akredytowanego przez Międzynarodowy Instytut Analizy Bioenergetycznej). Mam doświadczenie w pracy na oddziale psychiatrycznym całodobowym oraz leczeniu psychiatrycznym ambulatoryjnym i środowiskowym. Od wielu lat pracuję z osobami uzależnionymi w poradni leczenia uzależnień, w przeszłości także na oddziale dziennym. W latach konsultant Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, współprowadziła interwencje kryzysowe, biegły sądowy.

Łukasz Zwiernik

Lekarz psychiatra

Izabela Podlacha

Nazywam się Izabela Podlacha, jestem pedagogiem (tytuł mgr otrzymałam w 2007 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, oraz Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych (nr certyfikatu SP/0750/2012 – certyfikat uzyskałam w 2012 roku). Aktualnie dokształcam się w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego przygotowując się do uzyskania tytułu Terapeuty Motywującego. Psychoterapię rozumiem jako spotkanie i dialog, podczas którego to, co trudne, może zostać wydobyte, nazwane i poddane umotywowanej wewnętrznie (przez mojego rozmówce) zmianie. Pracuję bazując na relacji zbudowanej dzięki wzajemnej współpracy i zaufaniu oraz indywidualnym podejściu do każdego człowieka. Zapraszam dorosłe (od 18 rż) osoby, które: – zamierzają dokonać w swoim życiu trwałej zmiany, – potrzebują wzmocnienia ich własnej motywacji i zobowiązania do zmiany – osoby uzależnione, współuzależnione, DDA, DDD, Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: -praca w świetlicy socjoterapeutycznej, skupiającej młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym (praca stacjonarna oraz na wyjazdach terapeutycznych) (2003-2008) – Stowarzyszenie Czyste Dźwięki (2008 – 20014), w ramach którego pracowałam z osobami w kryzysie bezdomności (jako streetworker i opiekun w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn). Dodatkowo, jako tzw Partyworker, w trójmiejskich klubach/ dyskotekach zajmowałam się Harm Reduction, czyli redukcją szkód w obszarze ryzykownych zachowań, takich jak zażywanie substancji psychoaktywnych jak również edukacją seksualną w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, Pod szyldem Czystych Dźwięków prowadziłam także profilaktykę uzależnień i edukację seksualną w trójmiejskich szkołach. – od 2009 roku pracuję jako Specjalista Psychoterapii Uzależnień, początkowo w Ośrodku Terapii Uzależnień w Darżewie, następnie od 2012 do dnia dzisiejszego współpracuję z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku (najpierw w programie substytucyjnym, następnie na Oddziale Dziennym i w Poradni, a od 2013 roku do dnia dzisiejszego w Ośrodku Stacjonarnym w Smażynie). Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni – w poradni na ul.Chrzanowskiego (2012-2016), w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku (2013-2017) i w NZOZ Ośrodku Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku na ul. Gospody w Gdańsku (2017-2021).

Skorzystaj z formularza kontaktowego


  Jeśli masz
  pytania lub potrzebujesz pomocy.

  Lokalizacja

  Waryńskiego 43/2
  80-433 Gdańsk

  Godziny otwarcia

  od 8:00 do 20:00 w dniach
  od poniedziałku do piątku