Przejdź do treści

Testy i badania
psychologiczne

Jesteś zainteresowany?

Diagnoza intelektu WECHSLER

Poradnia NZOZ Wrzeszcz oferuje diagnozę intelektu Skalą Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R (PL). Pozwala ona otrzymać pomiar inteligencji ogólnej, dostarcza informacji o ilorazie inteligencji płynnej oraz skrystalizowanej.

Diagnoza intelektu może być pomocna dla osób starających się o orzeczenie w sprawie niepełnosprawności. Udziela również informacji wszystkim osobom, chcącym poznać swój iloraz inteligencji (IQ).

Czas badania – 60-90 minut

Badanie przeznaczone jest dla młodzieży powyżej 16 roku życia oraz osób dorosłych. Osoba badana otrzymuje pisemną opinię psychologiczną z zawartymi w niej ilorazami inteligencji oraz opisowym podsumowaniem wyników. Czas oczekiwania na opinię wynosi 7-10 dni.

Diagnoza spektrum autyzmu

Poradnia NZOZ Wrzeszcz oferuje diagnozę w kierunku spektrum autyzmu dla młodzieży powyżej 15 roku życia i osób dorosłych. Konsultacje są skierowane do osób doświadczających od wczesnych lat życia trudności w kontaktach społecznych; popełniających gafy, często nie rozumianych przez innych lub nie rozumiejących zasad społecznych, nie rozpoznających emocji u innych osób, doświadczających nadwrażliwości na bodźce sensoryczne (dźwięki, zapachy, dotyk,smak, temperatura itp), mających problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, czujących duży dyskomfort w sytuacjach nowych lub nagle się zmieniających.

Celem konsultacji jest potwierdzenie lub zaprzeczenie występowania zaburzeń ze spektrum
autyzmu (autyzm, zespół Aspergera).


Diagnoza przeprowadzana w NZOZ Wrzeszcz jest diagnozą kliniczną – na podstawie
profesjonalnej opinii wystawionej przez zespół psychologiczno-lekarski można starać się o
orzeczenie o niepełnosprawności, nauczanie indywidualne/specjalne itp.
Proces diagnostyczny składa się z dwóch spotkań. Pierwsze, trwające około 3-4 godzin
polega na przeprowadzeniu badania oraz wywiadzie z osobą towarzyszącą – bliskim osoby
badanej. Może to być rodzic, partner/partnerka, rodzeństwo, przyjaciel/przyjaciółka. Podczas
wywiadu z osobą bliską zbierane są informacje dotyczące wczesnego rozwoju osoby
badanej ( rozwoju mowy, psychoruchowego, trudności w zachowaniu, funkcjonowania
społecznego). Wywiad może odbyć się stacjonarnie, a także poprzez połączenie
telefoniczne lub online. Diagnoza jest jednak możliwa do postawienia także bez udziału
osoby bliskiej.
Drugie spotkanie, to konsultacja psychiatryczna, podczas której badany otrzyma opinię
psychologiczną wraz zaleceniami oraz diagnozę kliniczną, w przypadku potwierdzenia
występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.
W przypadku zaprzeczenia występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu podczas
konsultacji psychiatrycznych, osoba badana ma możliwość otrzymania wskazówek
dotyczących dalszej diagnostyki.
Każda diagnoza jest prowadzona przez zespół doświadczonych specjalistek, które
współpracują ze sobą od lat.
W procesie diagnostycznym wykorzystywane są następujące metody: Test AQ, Test ASAS,
RHLB, autorskie testy oraz wywiad i obserwację.
Oferujemy również możliwość wystawienia opinii dla pracodawcy, szkoły lub ZUS-u.

MMPI-2

Poznaj specjalistów z tej dziedziny

Monika Ulatowska

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, a także członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). W swojej pracy wykorzystuję techniki poznawcze i behawioralne, a także elementy terapii dialektyczno-behawioralnej, terapii akceptacji i zaangażowania, terapii schematów oraz uważności. Specjalizuję się w psychoterapii osób z zespołem Aspergera. Od ponad pięciu lat zawodowo zajmuję się terapią, diagnostyką oraz treningiem umiejętności społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracuję również z osobami z zaburzeniami lękowym; zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami osobowości, a także przeprowadzam diagnozy neuropsychologiczne oraz diagnozy intelektu.

Karolina Woźniak

Jestem psycholożką i psychoterapeutką Ukończyłam studia magisterskie z psychologii o specjalizacji klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Od kilku lat zawodowo zajmuję się diagnozą, terapią i treningiem umiejętności społecznych dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Moją rolą jest towarzyszenie pacjentom w dążeniu do poprawy jakości życia. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi, które doświadczają depresji, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości. W swojej pracy korzystam z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematów, terapii dialektyczno-behawioralnej i uważności. Systematycznie doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem pacjenta pracując zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa.

Ewa Dołomisiewicz-Antolak

lekarz, specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, ukończyła Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii, kurs Podstawy Systemowej Terapii Rodzin Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; szkolenie „Psychoterapia o orientacji poznawczo-behawioralnej z podstawami psychoterapii psychodynamicznej” II Klinikii Psychiatrii AM w Warszawie, kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, szkolenie „Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna metodą Przedłużonej Ekspozycji w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD)”. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii w nurcie analizy bioenergetycznej (Aleksandra Lowena) ( PSAB, akredytowanego przez Międzynarodowy Instytut Analizy Bioenergetycznej). Ma doświadczenie w pracy na oddziale psychiatrycznym całodobowym oraz leczeniu psychiatrycznym ambulatoryjnym i środowiskowym. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi w poradni leczenia uzależnień, w przeszłości także na oddziale dziennym. W latach konsultant Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, współprowadziła interwencje kryzysowe, biegły sądowy.

Aleksandra Cebella

specjalistka psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim w 1996 roku. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać pracując w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku, gdzie przez 14 lat ugruntowała rzetelną wiedzę w zakresie diagnozy psychologicznej oraz pracy terapeutycznej z pacjentami w wieku rozwojowym. Zdobywając specjalizację kliniczną ( 2001r. – I stopnia; 2006r. II stopnia) oraz certyfikat psychoterapeuty PTP odbywała liczne staże kliniczne. Przez 11 lat pracowała w ośrodku MONAR oraz w Poradniach Profilaktyki i Terapii Uzależnień pracując z młodzieżą i dorosłymi z szerokim spektrum uzależnień – poza substancjami psychoaktywnymi – także behawioralnych, głównie od gier komputerowych; rodzinami pacjentów obciążonymi różnorodnymi trudnościami oraz dorosłymi w procesie terapii pogłębionej. Przez wiele lat prowadziła terapię grupową – w ramach Oddziału Dziennego Animus w Gdyni. Od 15 lat pracuje w trójmiejskich Poradniach Zdrowia Psychicznego gdzie poszerza doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami z bardzo szerokim spektrum doświadczanych problemów oraz zaburzeń; szczególnie skupiając się na osobach doświadczających stanów depresyjnych oraz w obszarach zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń osobowości. Posiada doświadczenie w pracy z osobami po traumach, w różnych formach utraty, w tym żałoby. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie psychoterapii, procesu grupowego, pracy z parami oraz rodzinami, udzielania pomocy osobom w kryzysie, z doświadczeniem wykorzystania seksualnego. Prowadziła szkolenia w zakresie diagnozy psychologicznej, w ramach specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych dla psychologów, pielęgniarek i lekarzy oraz warsztaty o tematyce związanej z rozwojem osobistym dla młodzieży i osób dorosłych, w tym zagrożonych wykluczeniem. Pełniła funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, oraz orzekała w Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności. Przez kilka lat jako pracownik dydaktyczny związana była z Uniwersytetem Gdańskim, a od 2006 roku prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Czynnie uczestniczy w konferencjach i warsztatach, posiada dorobek publikacji w czasopismach specjalistycznych. Aktualnie skupia się na terapii prowadzonej w nurcie integrującym rozumienie Pacjenta w ujęciu psychodynamicznym oraz systemowym. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń osobowości (szczególnie borderline i narcystycznej), zaburzeń odżywiania oraz terapii par. Pracę poddaje stałej superwizji.

Skorzystaj z formularza kontaktowego


  Jeśli masz
  pytania lub potrzebujesz pomocy.

  Lokalizacja

  Waryńskiego 43/2
  80-433 Gdańsk

  Godziny otwarcia

  od 8:00 do 20:00 w dniach
  od poniedziałku do piątku