Przejdź do treści

Poradnia
Zdrowia Psychicznego

Jesteś zainteresowany?

Co proponujemy?

Konsultacje psychiatryczną, terapię indywidualną, leczenie zaburzeń odżywiania i uzależnień, badania i diagnozy psychologiczne, konsultacje psychologiczne

Dla kogo?

 • młodzieży oraz osób pełnoletnich
 • doświadczających kryzysów psychicznych
 • trudności w rozumieniu i radzeniu sobie emocjami
 • cierpiących z powodu nadmiernego obciążenia stresem
 • które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód, utrata pracy, żałoba, konflikt w rodzinie, reakcja na ciężką chorobę i inne)
 • mających trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • nie radzących sobie z odczuwanym przygnębieniem i apatią
 • osób z zaburzeniami odżywiania 
 • osób z zaburzeniami nastroju ( depresja, choroba afektywna dwubiegunowa) 
 • osób z zaburzeniami lękowymi ( fobia społeczna, lęk uogólniony, napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnymi) 
 • osób z zaburzeniami osobowości 
 • osób z PTSD
 • osób z doświadczeniem psychozy i z diagnozą schizofrenii 
 • dla osób z ADHD i zaburzeniami ze spektrum autyzmu ( zespół Aspergera) 

Cennik

Na pierwszą wizytę u lekarza psychiatry proszę przynieść kserokopię historii choroby z wcześniejszego leczenia psychiatrycznego oraz kserokopię wypisów hospitalizacji psychiatrycznej (jeśli takowe były).

Pierwsza wizyta u psychiatry
Czas trwania wizyty do 60 min
Pierwsza wizyta nastolatków od 16 do18 roku życia Lek Łukasz Zwiernik, ok 60 min
290 zł
Kolejna wizyta u psychiatry
Czas trwania wizyty do 30 min
250 zł
Terapia
Sesja 50 minut
Terapeuta certyfikowany
Terapeuta w trakcie certyfikacji


200 zł
180 zł

Poznaj specjalistów z tej dziedziny

Ewa Dołomisiewicz-Antolak

Lekarz, specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, ukończyła Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii, kurs Podstawy Systemowej Terapii Rodzin Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; szkolenie „Psychoterapia o orientacji poznawczo-behawioralnej z podstawami psychoterapii psychodynamicznej” II Klinikii Psychiatrii AM w Warszawie, kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, szkolenie „Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna metodą Przedłużonej Ekspozycji w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD)”. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii w nurcie analizy bioenergetycznej (Aleksandra Lowena) ( PSAB, akredytowanego przez Międzynarodowy Instytut Analizy Bioenergetycznej). Mam doświadczenie w pracy na oddziale psychiatrycznym całodobowym oraz leczeniu psychiatrycznym ambulatoryjnym i środowiskowym. Od wielu lat pracuję z osobami uzależnionymi w poradni leczenia uzależnień, w przeszłości także na oddziale dziennym. W latach konsultant Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, współprowadziła interwencje kryzysowe, biegły sądowy.

Jolanta Bogusz-Brzęk

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą. W mojej pracy stosuję indywidualne podejście do każdej osoby, która się do mnie zgłasza. Dla mnie nie ma „identycznych przypadków”. Rozumiem jak trudno zdecydować się na wizytę u psychiatry. Gwarantuję profesjonalną, fachową pomoc, opartą tak na wiedzy teoretycznej, nieustannie poszerzanej poprzez szkolenia, warsztaty i konferencje, jak i na solidnym doświadczeniu uzyskanym w pracy w szpitalnym oddziale psychiatrycznym i poradniach zdrowia psychicznego. Moje szczególne zainteresowania w psychiatrii: zespoły otępienne (choroba Alzheimera) depresje zaburzenia lękowe zaburzenia odżywiania schizofrenia W roku 1999 ukończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku. Następnie odbyłam 18miesięczny staż podyplomowy. W roku 2001 rozpoczęłam rezydenturę w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. W 2008 roku zdałam egzamin specjalizacyjny i uzyskałam tytuł specjalisty psychiatrii. W roku 2000 ukończyłam Studia Podyplomowe „Zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe: Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Jaskółcza w Gdańsku 2007 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku 2001-2009 Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczne nr 3 i nr 7 w Gdańsku Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nowym Dworze Gdańskim 2008-2011 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tczewie, w tym 2008-2011 jako lekarz prowadzący Oddział Dzienny Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni od 2011r pełniłam funkcję ordynatora Oddziału Dziennego o profilu psychotycznym 2014-2020 od 2011r. opiniuję sądowo-psychiatrycznie Uczestniczyłam w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach medycznych. Ponadto systematycznie poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w szeregu konferencji i szkoleń z zakresu psychogeriatrii oraz psychiatrii sądowej.

Łukasz Zwiernik

Aleksandra Cebella

Specjalistka psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim w 1996 roku. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać pracując w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku, gdzie przez 14 lat ugruntowała rzetelną wiedzę w zakresie diagnozy psychologicznej oraz pracy terapeutycznej z pacjentami w wieku rozwojowym. Zdobywając specjalizację kliniczną ( 2001r. – I stopnia; 2006r. II stopnia) oraz certyfikat psychoterapeuty PTP odbywała liczne staże kliniczne. Przez 11 lat pracowała w ośrodku MONAR oraz w Poradniach Profilaktyki i Terapii Uzależnień pracując z młodzieżą i dorosłymi z szerokim spektrum uzależnień – poza substancjami psychoaktywnymi – także behawioralnych, głównie od gier komputerowych; rodzinami pacjentów obciążonymi różnorodnymi trudnościami oraz dorosłymi w procesie terapii pogłębionej. Przez wiele lat prowadziła terapię grupową – w ramach Oddziału Dziennego Animus w Gdyni. Od 15 lat pracuje w trójmiejskich Poradniach Zdrowia Psychicznego gdzie poszerza doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami z bardzo szerokim spektrum doświadczanych problemów oraz zaburzeń; szczególnie skupiając się na osobach doświadczających stanów depresyjnych oraz w obszarach zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń osobowości. Posiada doświadczenie w pracy z osobami po traumach, w różnych formach utraty, w tym żałoby. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie psychoterapii, procesu grupowego, pracy z parami oraz rodzinami, udzielania pomocy osobom w kryzysie, z doświadczeniem wykorzystania seksualnego. Prowadziła szkolenia w zakresie diagnozy psychologicznej, w ramach specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych dla psychologów, pielęgniarek i lekarzy oraz warsztaty o tematyce związanej z rozwojem osobistym dla młodzieży i osób dorosłych, w tym zagrożonych wykluczeniem. Pełniła funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, oraz orzekała w Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności. Przez kilka lat jako pracownik dydaktyczny związana była z Uniwersytetem Gdańskim, a od 2006 roku prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Czynnie uczestniczy w konferencjach i warsztatach, posiada dorobek publikacji w czasopismach specjalistycznych. Aktualnie skupia się na terapii prowadzonej w nurcie integrującym rozumienie Pacjenta w ujęciu psychodynamicznym oraz systemowym. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń osobowości (szczególnie borderline i narcystycznej), zaburzeń odżywiania oraz terapii par. Pracę poddaje stałej superwizji.

Izabela Podlacha

Nazywam się Izabela Podlacha, jestem pedagogiem (tytuł mgr otrzymałam w 2007 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, oraz Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych (nr certyfikatu SP/0750/2012 – certyfikat uzyskałam w 2012 roku). Aktualnie dokształcam się w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego przygotowując się do uzyskania tytułu Terapeuty Motywującego. Psychoterapię rozumiem jako spotkanie i dialog, podczas którego to, co trudne, może zostać wydobyte, nazwane i poddane umotywowanej wewnętrznie (przez mojego rozmówce) zmianie. Pracuję bazując na relacji zbudowanej dzięki wzajemnej współpracy i zaufaniu oraz indywidualnym podejściu do każdego człowieka. Zapraszam dorosłe (od 18 rż) osoby, które: – zamierzają dokonać w swoim życiu trwałej zmiany, – potrzebują wzmocnienia ich własnej motywacji i zobowiązania do zmiany – osoby uzależnione, współuzależnione, DDA, DDD, Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: -praca w świetlicy socjoterapeutycznej, skupiającej młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym (praca stacjonarna oraz na wyjazdach terapeutycznych) (2003-2008) – Stowarzyszenie Czyste Dźwięki (2008 – 20014), w ramach którego pracowałam z osobami w kryzysie bezdomności (jako streetworker i opiekun w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn). Dodatkowo, jako tzw Partyworker, w trójmiejskich klubach/ dyskotekach zajmowałam się Harm Reduction, czyli redukcją szkód w obszarze ryzykownych zachowań, takich jak zażywanie substancji psychoaktywnych jak również edukacją seksualną w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, Pod szyldem Czystych Dźwięków prowadziłam także profilaktykę uzależnień i edukację seksualną w trójmiejskich szkołach. – od 2009 roku pracuję jako Specjalista Psychoterapii Uzależnień, początkowo w Ośrodku Terapii Uzależnień w Darżewie, następnie od 2012 do dnia dzisiejszego współpracuję z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku (najpierw w programie substytucyjnym, następnie na Oddziale Dziennym i w Poradni, a od 2013 roku do dnia dzisiejszego w Ośrodku Stacjonarnym w Smażynie). Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni – w poradni na ul.Chrzanowskiego (2012-2016), w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku (2013-2017) i w NZOZ Ośrodku Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku na ul. Gospody w Gdańsku (2017-2021).

Monika Ulatowska

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, a także członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). W swojej pracy wykorzystuję techniki poznawcze i behawioralne, a także elementy terapii dialektyczno-behawioralnej, terapii akceptacji i zaangażowania, terapii schematów oraz uważności.

Karolina Woźniak

Jestem psycholożką i psychoterapeutką Ukończyłam studia magisterskie z psychologii o specjalizacji klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Od kilku lat zawodowo zajmuję się diagnozą, terapią i treningiem umiejętności społecznych dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Moją rolą jest towarzyszenie pacjentom w dążeniu do poprawy jakości życia. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi, które doświadczają depresji, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości. W swojej pracy korzystam z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematów, terapii dialektyczno-behawioralnej i uważności. Systematycznie doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem pacjenta pracując zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa.

Joanna Podlecka

Jestem psychologiem, z wyboru i nadal żywej pasji. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim w 2002 roku i od tej pory pracuję i rozwijam się w obranym kierunku: psychoterapia. W swojej pracy integruję podejścia: behawioralno–poznawcze, humanistyczne i systemowe, a wszystko to w duchu dialogu motywującego oraz porozumienia bez przemocy (NVC). Wśród najważniejszych szkoleń jakie odbyłam są: Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Sopocie, Studium Terapii Uzależnień zakończone certyfikatem (KBN) 2011r., Studium Psychotraumatologii, Studium Pomocy Dzieciom Molestowanym Seksualnie i ich Rodzinom (Fundacja Dzieci Niczyje), Studium Dialogu Motywującego (Toruń) oraz szkolenia DBT, terapii par, porozumienia bez przemocy (NVC), szkolnie z zakresu uzależnień behawioralnych. W ostatnim czasie w centrum moich zainteresowań zawodowych jest Terapia Schematów. Ukończyłam w tym kierunku szkolenia, uczestniczę w superwizjach, jestem w trakcie procesu certyfikacji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam w ośrodku stacjonarnym, oddziale dziennym oraz poradniach dla osób uzależnionych i ich rodzin. Przez 9 lat byłam związana zawodowo z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku, gdzie pracowałam terapeutycznie z osobami: współuzależnionymi, z syndromem DDA, doświadczającymi przemocy w rodzinie, uzależnionymi, w tym na Oddziale Dziennym. Dobrze znany jest mi też obszar pracy interwencyjnej związanej z pracą interdyscyplinarną. Obecnie współpracuję z niepublicznymi ośrodkami terapii a także z OPiTU w Gdyni. Uczestniczę w superwizjach, i szkoleniach co pozwala mi nabywać doświadczeń w pracy z różnymi problemami: – problemy mające związek z trudnymi doświadczeniami z przeszłości (w tym DDA, DDD, doświadczenie traumy) – problemy w związkach (toksyczne relacje, poczucie niezrozumienia i braku satysfakcji w relacjach, samotność, powtarzanie niekorzystnych wzorców w relacjach, współuzależnienie, doświadczanie przemocy) – doświadczanie kryzysu (żałoba, rozstanie, mobbing, utrata pracy) – problemy emocjonalne, w tym: trudności w rozpoznawaniu i „zarządzaniu” swoimi emocjami, depresja, zaburzenia lękowe, inne – uzależnienia, w tym behawioralne Wierzę w zmianę na lepsze w każdej sytuacji. Profesjonalizm w połączeniu z żywą relacją opartą na empatii, akceptacji, życzliwości oraz zaangażowaną współpracą klienta przynoszą pożądane efekty.

Skorzystaj z formularza kontaktowego


  Jeśli masz
  pytania lub potrzebujesz pomocy.

  Lokalizacja

  Waryńskiego 43/2
  80-433 Gdańsk

  Godziny otwarcia

  od 8:00 do 20:00 w dniach
  od poniedziałku do piątku