Przejdź do treści

Psychoterapia

Co oferujemy?

 • psychoterapię indywidualną z wykwalifikowanymi psychoterapeutami
 • psychoterapię w różnych paradygmatach ( poznawczo-behawioralną, psychodynamiczną, systemową, integracyjną) 
 • psychoterapię dorosłych i młodzieży (od 12. roku życia)
 • terapię uzależnień
 • indywidualne podejście dostosowane do trudności i potrzeb pacjenta 

Co można zyskać:

 • kompleksowe leczenie różnych zaburzeń i chorób psychicznych
 • zrozumienie własnych emocji i uczuć, potrzeb 
 • zmianę niefunkcjonalnych postaw, przekonań i zasad 
 • umiejętność radzenia sobie z różnymi przeżyciami
 • poprawę swojego funkcjonowania
 • nowe umiejętności
 • zdolność do lepszego radzenia sobie w relacjach
 

Poznaj specjalistów z tej dziedziny

Aleksandra Cebella

specjalistka psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim w 1996 roku. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać pracując w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku, gdzie przez 14 lat ugruntowała rzetelną wiedzę w zakresie diagnozy psychologicznej oraz pracy terapeutycznej z pacjentami w wieku rozwojowym. Zdobywając specjalizację kliniczną ( 2001r. – I stopnia; 2006r. II stopnia) oraz certyfikat psychoterapeuty PTP odbywała liczne staże kliniczne. Przez 11 lat pracowała w ośrodku MONAR oraz w Poradniach Profilaktyki i Terapii Uzależnień pracując z młodzieżą i dorosłymi z szerokim spektrum uzależnień – poza substancjami psychoaktywnymi – także behawioralnych, głównie od gier komputerowych; rodzinami pacjentów obciążonymi różnorodnymi trudnościami oraz dorosłymi w procesie terapii pogłębionej. Przez wiele lat prowadziła terapię grupową – w ramach Oddziału Dziennego Animus w Gdyni. Od 15 lat pracuje w trójmiejskich Poradniach Zdrowia Psychicznego gdzie poszerza doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami z bardzo szerokim spektrum doświadczanych problemów oraz zaburzeń; szczególnie skupiając się na osobach doświadczających stanów depresyjnych oraz w obszarach zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń osobowości. Posiada doświadczenie w pracy z osobami po traumach, w różnych formach utraty, w tym żałoby. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie psychoterapii, procesu grupowego, pracy z parami oraz rodzinami, udzielania pomocy osobom w kryzysie, z doświadczeniem wykorzystania seksualnego. Prowadziła szkolenia w zakresie diagnozy psychologicznej, w ramach specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych dla psychologów, pielęgniarek i lekarzy oraz warsztaty o tematyce związanej z rozwojem osobistym dla młodzieży i osób dorosłych, w tym zagrożonych wykluczeniem. Pełniła funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, oraz orzekała w Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności. Przez kilka lat jako pracownik dydaktyczny związana była z Uniwersytetem Gdańskim, a od 2006 roku prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Czynnie uczestniczy w konferencjach i warsztatach, posiada dorobek publikacji w czasopismach specjalistycznych. Aktualnie skupia się na terapii prowadzonej w nurcie integrującym rozumienie Pacjenta w ujęciu psychodynamicznym oraz systemowym. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń osobowości (szczególnie borderline i narcystycznej), zaburzeń odżywiania oraz terapii par. Pracę poddaje stałej superwizji.

Anna Kinder-Hensel

Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat nr 505). Ukończyłam jednolite studia magisterskie, kierunek Psychologia, specjalizacja Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie Gdańskim. Studia Podyplomowe : Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam całościowe szkolenie z zakresu Terapii Schematu. Posiadam szerokie przygotowanie oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowej, pracy psychotraumatologicznej oraz prowadzeniu szkoleń ( w tym dla MON ). Od wielu lat prowadzę konsultacje psychologiczne, sesje psychoterapeutyczne indywidualne, jak również terapie grupowe i grupy wsparcia. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości. Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi. Stale podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach naukowych, a pracę kliniczną poddaję regularnej superwizji. Moją pasją jest podróżowanie oraz długie spacery z psem Inką.

Izabela Podlacha

Jestem pedagogiem (tytuł mgr otrzymałam w 2007 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, oraz Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych (nr certyfikatu SP/0750/2012 – certyfikat uzyskałam w 2012 roku). Aktualnie dokształcam się w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego przygotowując się do uzyskania tytułu Terapeuty Motywującego. Psychoterapię rozumiem jako spotkanie i dialog, podczas którego to, co trudne, może zostać wydobyte, nazwane i poddane umotywowanej wewnętrznie (przez mojego rozmówce) zmianie. Pracuję bazując na relacji zbudowanej dzięki wzajemnej współpracy i zaufaniu oraz indywidualnym podejściu do każdego człowieka. Zapraszam dorosłe (od 18 rż) osoby, które: – zamierzają dokonać w swoim życiu trwałej zmiany, – potrzebują wzmocnienia ich własnej motywacji i zobowiązania do zmiany – osoby uzależnione, współuzależnione, DDA, DDD, Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: -praca w świetlicy socjoterapeutycznej, skupiającej młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym (praca stacjonarna oraz na wyjazdach terapeutycznych) (2003-2008) – Stowarzyszenie Czyste Dźwięki (2008 – 20014), w ramach którego pracowałam z osobami w kryzysie bezdomności (jako streetworker i opiekun w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn). Dodatkowo, jako tzw Partyworker, w trójmiejskich klubach/ dyskotekach zajmowałam się Harm Reduction, czyli redukcją szkód w obszarze ryzykownych zachowań, takich jak zażywanie substancji psychoaktywnych jak również edukacją seksualną w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, Pod szyldem Czystych Dźwięków prowadziłam także profilaktykę uzależnień i edukację seksualną w trójmiejskich szkołach. – od 2009 roku pracuję jako Specjalista Psychoterapii Uzależnień, początkowo w Ośrodku Terapii Uzależnień w Darżewie, następnie od 2012 do dnia dzisiejszego współpracuję z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku (najpierw w programie substytucyjnym, następnie na Oddziale Dziennym i w Poradni, a od 2013 roku do dnia dzisiejszego w Ośrodku Stacjonarnym w Smażynie). Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni – w poradni na ul.Chrzanowskiego (2012-2016), w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku (2013-2017) i w NZOZ Ośrodku Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku na ul. Gospody w Gdańsku (2017-2021).

Monika Ulatowska

Jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 1527). Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalności neurobiopsychologia, na Uniwersytecie Gdańskim oraz Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Jestem także członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). W swojej pracy wykorzystuję techniki poznawcze i behawioralne, a także elementy terapii dialektyczno-behawioralnej, terapii akceptacji i zaangażowania, terapii schematów oraz uważności, dobierając je tak, aby jak najlepiej pomagać moim pacjentom. W gabinecie zawsze staram się stworzyć atmosferę otwartości, akceptacji i zrozumienia. Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny, umożliwiający uzyskanie informacji, dzięki którym możliwe jest postawienie diagnozy i zaproponowanie różnych możliwości udzielenia pomocy. Następnie razem z pacjentem tworzę elastyczny, „uszyty na miarę” plan terapii, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb i trudności. Specjalizuję się w psychoterapii osób z zespołem Aspergera. Siedem lat zawodowo zajmowałam się terapią, diagnostyką oraz treningiem umiejętności społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wychodzę naprzeciw potrzebom osób w zespołem Aspergera, wspólnie szukając możliwości jak najlepszego rozwoju i zrozumienia neurotypowego świata, z wykorzystaniem mocnych stron pacjentów. Udzielam także wsparcia rodzicom oraz partnerom/partnerkom osób w spektrum autyzmu. Pracuję również z osobami z ADHD, zaburzeniami lękowym, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami osobowości oraz innymi trudnościami. Stale się rozwijam i podnoszę swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Przyjmuję pacjentów dorosłych oraz nastolatków od 16. roku życia

Karolina Woźniak

Jestem psycholożką i psychoterapeutką Ukończyłam studia magisterskie z psychologii o specjalizacji klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Od kilku lat zawodowo zajmuję się diagnozą, terapią i treningiem umiejętności społecznych dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Moją rolą jest towarzyszenie pacjentom w dążeniu do poprawy jakości życia. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi, które doświadczają depresji, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości. W swojej pracy korzystam z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematów, terapii dialektyczno-behawioralnej i uważności. Systematycznie doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem pacjenta pracując zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa.

Joanna Podlecka

Jestem psychologiem, z wyboru i nadal żywej pasji. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim w 2002 roku i od tej pory pracuję i rozwijam się w obranym kierunku: psychoterapia. W swojej pracy integruję podejścia: behawioralno – poznawcze, humanistyczne i systemowe, a wszystko to w duchu dialogu motywującego oraz porozumienia bez przemocy (NVC). Wśród najważniejszych szkoleń jakie odbyłam są: Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Sopocie, Studium Terapii Uzależnień zakończone certyfikatem (KBN) 2011r., Studium Psychotraumatologii, Studium Pomocy Dzieciom Molestowanym Seksualnie i ich Rodzinom (Fundacja Dzieci Niczyje), Studium Dialogu Motywującego (Toruń) oraz szkolenia DBT, terapii par, porozumienia bez przemocy (NVC), szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych. W ostatnim czasie w centrum moich zainteresowań zawodowych jest Terapia Schematów. Ukończyłam w tym kierunku szkolenia, uczestniczę w superwizjach, jestem w trakcie procesu certyfikacji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam w ośrodku stacjonarnym, oddziale dziennym oraz poradniach dla osób uzależnionych i ich rodzin. Przez 9 lat byłam związana zawodowo z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku, gdzie pracowałam terapeutycznie z osobami: współuzależnionymi, z syndromem DDA, doświadczającymi przemocy w rodzinie, uzależnionymi, w tym na Oddziale Dziennym. Dobrze znany jest mi też obszar pracy interwencyjnej związanej z pracą interdyscyplinarną. Obecnie współpracuję z niepublicznymi ośrodkami terapii a także z OPiTU w Gdyni. Uczestniczę w superwizjach, i szkoleniach co pozwala mi nabywać doświadczeń w pracy z różnymi problemami: – problemy mające związek z trudnymi doświadczeniami z przeszłości (w tym DDA, DDD, doświadczenie traumy) – problemy w związkach (toksyczne relacje, poczucie niezrozumienia i braku satysfakcji w relacjach, samotność, powtarzanie niekorzystnych wzorców w relacjach, współuzależnienie, doświadczanie przemocy) – doświadczanie kryzysu (żałoba, rozstanie, mobbing, utrata pracy) – problemy emocjonalne, w tym: trudności w rozpoznawaniu i „zarządzaniu” swoimi emocjami, depresja, zaburzenia lękowe, inne – uzależnienia, w tym behawioralne Wierzę w zmianę na lepsze w każdej sytuacji. Profesjonalizm w połączeniu z żywą relacją opartą na empatii, akceptacji, życzliwości oraz zaangażowaną współpracą klienta przynoszą pożądane efekty.

Monika Sawicka

Jestem psychoterapeutką w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz doktorantką Studiów Doktoranckich z Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzę badania dotyczące czynników związanych z regulacją emocjonalną w chorobach przewlekłych ze współwystępującym bólem. Na co dzień pracuję jako asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz jako terapeuta w NZOZ Wrzeszcz. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziałach psychiatrycznych, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej oraz placówkach terapeutycznych. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim metodami opartymi na dowodach naukowych (evidance-based) oraz autentycznością w relacji terapeutycznej. Wspieram osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, cierpią z powodu depresji, lęku, zaburzeń odżywiania, problemów ze snem, chorób somatycznych i innych. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz udzielam konsultacji psychologicznych osobom dorosłym i młodzieży od 12 roku życia.

Beata Wegner-Bałkowska

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychologii analitycznej C.G.Junga. Jestem psychoterapeutą w szkoleniu oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (PTPA). Szkolenie odbywam w ramach kursu psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej organizowanego przez Stowarzyszenie Analityków Jungowskich oraz PTPA. Doświadczenie zawodowe rozszerzyłam o staż na oddziałach Szpitala Psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim, oraz wolontariat na Oddziale Dziennym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Moja praca podlega stałej superwizji. W terapii zapraszam do dialogu z własną nieświadomością, do pracy ze świadomymi i nieświadomymi warstwami psychiki. Jestem towarzyszem w czasie kryzysu, żałoby, w trudnościach życiowych i relacyjnych z osobami bliskimi i otoczeniem. W pracy wykorzystuję materiał symboliczny w postaci snów, wyobrażeń, synchroniczności, dążąc do połączenia głębi duchowych doświadczeń z trudami realnego życia.

Dominika Mrozek-Tyborowska

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat nr 1333). Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Moje doświadczenie naukowe i zawodowe zdobywałam w interwencji kryzysowej, szpitalu psychiatrycznym, ośrodkach leczenia uzależnień oraz placówkach leczniczych. Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zaburzeń nastroju i osobowości, Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi. Stale podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w seminariach, szkoleniach, a pracę kliniczną poddaję regularnej superwizji. Sposób pracy terapeutycznej dobieram indywidualnie w zależności od zgłaszanych przez pacjenta trudności i potrzeb. W kontakcie z pacjentem kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty PTTPB. Uwielbiam podróże i długie wędrówki, sztukę modernistyczną i naukę języków obcych. Pracuję również w języku angielskim i francuskim.

Skorzystaj z formularza kontaktowego

  Jeśli masz
  pytania lub potrzebujesz pomocy.

  Lokalizacja

  Waryńskiego 43/2
  80-433 Gdańsk

  Godziny otwarcia

  od 8:00 do 20:00 w dniach
  od poniedziałku do piątku