O nas

W poradni przyjmują:

Ewa Dołomisiewicz-Antolak
lekarz, specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista terapii uzależnień ,  ukończyła Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii,  ukończyła kurs Podstawy  Systemowej Terapii Rodzin Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  w 4 roku szkolenia ” Psychoterapia o orientacji poznawczo-behawioralnej z podstawami psychoterapii psychodynamicznej” II Klinika Psychiatrii AM w Warszawie , kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła szkolenie  „Zorientowana na traumę terapia poznawczo- behawioralna metodą Przedłużonej Ekspozycji w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD). Ma doświadczenie w pracy w oddziale psychiatrycznym całodobowym oraz leczeniu psychiatrycznym ambulatoryjnym. Równolegle od kilku lat pracuje z osobami uzależnionymi obecnie w poradni leczenia uzależnień, w przeszłości także w oddziale dziennym. Lekarz konsultant Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, biegły sądowy.

Małgorzata Szeliga

lekarz ,specjalista psychiatra , zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku oraz na Oddziale Psychiatrycznym SPZOZ w Człuchowie. Swoje doświadczenie kliniczne zdobywała również w Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych UCK.  Ukończyła Kurs przygotowujący do  uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W PZP „Wrzeszcz” prowadzi m.in. grupę wsparcia z elementami psychoedukacji dla osób z rozpoznaniem psychozy. Współpracuje z fundacją „FOSA” w Gdańsku uczestnicząc w  programie pomocy dla osób wykluczonych społecznie. 

 

Łukasz Rutkowski

lekarz, specjalista psychiatra

Piotr Nowotka

lekarz specjalista psychiatra, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty PTP

Aleksandra Cebella
mgr psychologii, specjalista II stopnia psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy klinicznej, mi. in. z osobami z zaburzeniami odżywiania, prowadzi warsztaty i wykłady o tematyce związanej z tym zagadnieniem, autorka i współautorka artykułów publikowanych w czasopismach medycznych

Joanna Linde

lekarz specjalista medycyny rodzinnej, specjalista med. paliatywnej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, leczenie PTSD metodą przedłużonej ekspozycji wg Edny Foa,  terapia schematów wg Jeffreya Younga dedykowana osobom z zaburzeniami osobowości.

Joanna Walczak

mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Piotr Ignaczak
mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, certyfikowany specjalista terapii uzależnień , przez wiele lat stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywał w takich miejscach jak Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych UCK, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego „Wrzeszcz”. Obok 4-letnich studiów z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej ukończył także 2-letnie Studium Terapii i Edukacji Psychologicznej (obecnie Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”) oraz 2-letni cykl szkoleń z Psychologii Zorientowanej na Proces. W swojej pracy stosuje klasyczne podejście poznawczo-behawioralne wzbogacone o jego najnowsze kierunki: terapię schematu i mindfulness.

Anna Michalewska
mgr psychologii, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, psychoterapeuta

Anita Powała

mgr pedagogiki  (Uniwersytet Gdański) ,  certyfikowany specjalista terapii uzależnień (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani),   certyfikowany realizator Programu CANDIS,  indywidualny program terapii dla osób używających kanabinoli (www.candisprogram.pl).  Ukończyła  szkolenie z pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych i  cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych, szkolenia z  zakresu profilaktyki, socjoterapii, pomocy rodzinom z problemem uzależnienia oraz z Dialogu Motywującego. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i uzależnionymi behawioralnie oraz rodzinami i bliskimi osób uzależnionych. Posiada doświadczenie w pracy  z dorosłymi i młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem.

 

Hanna Malinowska
mgr psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny 1stopnia. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Posiada doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami. Jest specjalistą terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji, (ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej). Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych, współuzależnionymi i z syndromem DDA. Specjalizuje się w terapii poznawczo–behawioralnej (CBT) zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju oraz problemów emocjonalnych związanych z sytuacjami kryzysowymi. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Justyna Golińska

mgr psychologii, psychoterapeuta, doradca zawodowy. Absolwentka kierunku psychologii klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim, absolwentka 3- letniego podyplomowego studium psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, kwalifikującego do uprawiania zawodu psychoterapeuty i rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Tow. Psychiatryczne. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w poradniach zdrowia psychicznego, współpracowała z gdańskim oddziałem Centrum Praw Kobiet, prowadziła terapię dla beneficjentów unijnych w ramach programu EFS. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej  oraz psychoterapii par w nurcie psychodynamicznym.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Agata Kowalczyk

mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, terapeuta nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach 1-szego stopnia, specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych, współuzależnionymi, doświadczającymi przemocy oraz z syndromem DDA. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Elżbieta Lederer

instruktor terapii uzależnień, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz terapii grupowej