Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzingdansk

Od 1 czerwca 2012 realizujemy programy terapeutyczne dla  osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA, od 17.04.2014 prowadzimy także terapię dla osób uzależnionych od narkotyków

Przyjmujemy do leczenia osoby z podwójną diagnozą

Oferujemy pomoc:

 • osobom uzależnionym od alkoholu
 • osobom pijącym szkodliwie
 • osobom zaniepokojonym tym, że zbyt często sięgają po alkohol
 • osobom uzależnionym od narkotyków
 • osobom używającym szkodliwie narkotyków
 • osobom współuzależnionym
 • DDA – dorosłym dzieciom alkoholików
 • rodzinom osób uzależnionych od alkoholu, doświadczającym przemocy

Oferujemy:

 • diagnozowanie uzależnienia i współuzależnienia
 • porady i konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, pijących szkodliwie, zaniepokojonych tym, że zbyt często sięgają po alkohol
 • porady i konsultacje dla członków rodzin osób uzależnionych
 • pełny program terapii uzależnienia od alkoholu:
  sesje indywidualne oraz terapia grupowa dla osób uzależnionych
 • terapię dla osób uzależnionych od narkotyków
 • porady lekarza psychiatry, opiekę lekarza psychiatry dla osób z podwójną diagnozą
 • kierowanie na detox oraz do stacjonarnych ośrodków terapii uzależnień

Poradnia świadczy bezpłatną pomoc mieszkańcom Gdańska na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska

a NZOZ Poradnią Zdrowia Psychicznego WRZESZCZ

Nie wymagamy skierowania do naszej placówki.

Przyjmujemy także osoby nieubezpieczone